Online video hd

Смотреть узб видео

Официальный сайт teledu 24/7/365

Смотреть видео бесплатно

Уаззау хъизамартты авдисан

11 марта 2010 История [версия для печати] [читать комментарии] [размер шрифта: a- | А+] [7715 просмотров]

«Цард дын фестон, арбайхъус мам ламбынаг, ама дын аз дар фадзурон ма бинонтима мах дар, 2008 азы августы майы цы тыхст ама дудга хабартта бавзарстам,уыдатта».

 

            Уыцы бон нахима Цъунары хадзары цыдарта архайдтон, ама мам мам чидар тыргъай арбадзырдта. Аз ам аттама ракастан. Уый уыдис аввахс Ходы хъауы цараг Хуыбиаты - Кокойты Мона. Баузалыдыстам карадзийыл, стай тыргъы фахсбандоныл арбадтыстам. «Ма хъустыл арцыд ам кай да, ама дам барагганаг арбауадтан. Ма сары хицау уа бинонтима адджынай цард ама манан дар зынаргъ стут», - фалман мидбылхудга дзырдта Хуыбиан. Ныхас нын ацайдагъ, дзырд та каддариддар дзырд сайы, ныхас нам архаудта араджыйы хасты хабартты тыххай дар. Уый дзырдта, ама йам аз та адзынаг хъуыстон. Хъуыстон, царды уаззау уаргъ кай уахсчытыл аранцад, фала зындзинадтан саттын чи на бакуымдта, уыцы сылгоймаджы ныхастам. Йа цастынгас иу иу ранма скодта, ама ама иу хатт йа дзурынай фалаууыд, аваццаган иу ай йа хъуыдыта са базыртыл ахастой уыцы бонтам, стай та иу йа ныхас адарддар кодта. Аз амбарстон анцон ын кай нау уыдон мысын, фала зыдтон, йа риссагта куы радзура, уад ын кай фенцон уыдзан.

 

            - Ма цардамбал, дзанатыбадинаг Кокойты Зауырима царанбонты хъармудай фацардыстам. Кад бухъ цард на кодтам, уаддар на цангты тыхай цы фаллой амал кодтам, уый нахи, стай на аввахс адам, ама на уазаджы фаг кодта. Фыдабон бира кодтам, фала хъауы царгайа андар ганан най. Ма цардамбалы фазианы фаста ма чызг ама йа фыртима царам иума. Хаст куы райдыдта, уыцы бон, на хъау, стай аввахс хъауты алыхуызон ахсангарзтай тынг ахсын райдыдтой гуырдзыйы афсад.Райдианы, искуыдам фалидзам, уый хъуыды никама дар уыдис. Артдзаст ныууадзын зын у. Фала ахст агар куы сытынг, на алыварс намгуыта  куы пырх кодтой, уад бамбарстам, хъуыддаг хорз кай нау, тагъд не знагты ардам хъауы, ама на авыд на ныууадздзысты. Стай куы федтам Цъунар, ама андар аввахс хъауты царджыта растагма са сарта бафснайыны охыл рараст сты Зары афцаджы ардам, уад мах дар на къухы на дзауматтан са рогдарта айстам, ама са фадыл атындзыдтам. Аз ацарга ама адых сылгоймаг дан, ама мам дис касы, куыд бафаразтон, уый. Фала аваццаган тыхсты сахат адаймагма уалдай тых фазыны. Стай адзухдар хуыцаума куывтон ама мын сайрагдар уый баххуыс кодта.

 

  Инна лигъдаттима Зарырдам скодтам на фандаг. Иуран, хъады дзыхма нама бахацца стам, афта на хъустыл ауадис адаймаджы хъарзын, стай йа тыхст, фарсаджы хъалас: - Арлауут уа бынаты. Чи стут, гуырдзы ави иратта? Ама йа хацангарзы уынар фацыдис. Мах ай къудзитай растма на уыдтам, фала ирон ныхас куы фехъуыстам, уа ам бадзырдтам, загъга, хиуатта стам, ма тарс, ама йам бацыдыстам аввахсдар. Касам ама йа фарсыл хаудай хуыссы лаппу-лаг тугайдзагтай. Аз ама йам цъунайраг Цхуырбаты Левик аргуыбыр кодтам, архуыссын ай кодтам йа чъылдымыл. Уый разындис цъунайраг Хуыбиаты Яшайы фырт Гиорги. Нема уыдис ходаг Джиоты Стъалбег, уый йын базылдис йа цафтам, цас арахстис, уый барц. Стай йын куыддарты йа буарай систа цы намгуыта йыл сымбалдис, уыдонай иу. Бабастам ын йа цафта. Фастадар нын Гиорги йахадаг куыд радзырдта, афтамай Цъунары сарма азнагима анамсар тохы фацис уаззау цаф, фахицан йа амбалттай, ама айонг куыд сфаразта, уый диссаг у. Фандагыл хъад-хъад цауга цалдар хатты фесафта йа хъуыды, фала та-иу йахима куы арцыд, уад та-иу растад, ама цыдис дарддар.

 

           Цаф лаппуйыл йа рыстыта тафсын райдыдтой, йа уавар уаззаудар кодта, бынтон сыдых, ныффалурс. Уымай фылдар ын на бон ницамай уыд баххуыс канын. Дохтыр на ничи уыдис, хоста махма на уыдис, ама катай кодтам. Уымайдар баста гарахы бын фацис, сармадзанты ахстай хъуста къуырма кодтой, бараг нал уыд чи кацай ахсы, кай дзагъал намыг дын аскъуындзан да цард. Фала иуран бадан дар на уыд, ама Левикы арвыстам Амбреты хъаума. Уый уырдыгай арбахаста асин, цаф лаппуйы йыл сывардтам ама йа хъаума ныххастам. Цыд растаг ама йа уавар авзардар кодта. Уад нема цы лаппута уыд, уыдонан аз афта загъын, иуран бадгайа нын нау, фацаут Бехъмарма, кад ма дзы цараг ис, уад ссарут ма адзард цардамбалы хорз халар Чехойты Уаликъойы. Радзурут ын на тыхсты хабар. Кад йахицан фадат най, кана йыл на сымбалат, уаддар йа фырттай исчи уыдзанис, науад сыхагтай, ама нам авастиатай аххуысма фазынат. Уайтагъд Бехъмарма фацауаг сты Ходты Тамаз ама Мамиты Къотик. Изармилта кодта, афта арбаздахтысты Уаликъойы фырты машинайыл ама Хуыбиаты лаппуйы Зары афцагай фафалама кодтой. Фарох на сты нахи зынта, не ппат дар ахцон сулафтыстам. Ныр та тархон кодтам, нахадаг цы фауам, ууыл.

 

        На зонынцы хуызы, фала нын на тыхсты уавар фехъуыста уаллаг Ходы хъауккаг Джиоты Хазбийы фырт Инал, ама нам йа уазласан машинайыл смидаг. Ама кад цардан тассаг уыдис, фандаг гуырдзыйы афсад анаарынцой ахстой уаззау хотыхтай, уаддар на Инал, хуыцау ын бира царанбонта раттад, анафыдбылызай Дзаума ныххацца кодта.

 

          На ма уырныдта на тухита фесты, уый. Цины анкъаранта на никама уыдис, кад ама арты цахарай раиварстыстам, уаддар. Аниу цин та цауыл хъуама кодтаиккам, на уазгуыта кай ныуагътам, ууыл? Алкаман дар на йа зарда ахсайдта хадзарма. Алчи дар на йа сантты уыдис йа уазагыл. Цыфанды адджын къабар дар аттаг басты, уалдайдар ахам растаджы хъуыры на фахизы. Ама ныл кад Алагир ама Урсдоны улафан хадзартты кусджыта иттаг хорз аудыдтой, уаддар на зардата нахима уыдысты, уданцой нын на уыдис. Манан ма чызджы фырт, на хадзардараг Олег Ирыстоны хъахъхъанджытима уыдис, ама хаст куы райдыдта, уыцы бонай дзы ницы хабар фехъуыстам. Адам алыхуызон дам-думта кодтой, ама сагъасты ныххаудыстам. Стай ма на цинан карон кам уыдис, йа хъалас ын телефоны куы фехъуыстам, уад. Дунейы хъаздыгдзинад дар на хъауы адаймаджы, цайна фалтау йа аввахс адаймаг, йа хъабул йа къах-къухай дар схъарза. Стыр хуыцау на бахизад фыдбылызай, на адам макуыуал арканад ахам фыддуг растаг,- йа хъуыды балхынцъ кодта Мона. Стай йа куыстваллад къухта йа уарджытыл арывардта, ама фалман йа мидбылты бахудт. Барга фанд кодта йа зардайы сагъаста ламбынаг, лыстаггай фадзурын, фала йа бон на бацис се мбис радзурын дар. Агар бира ама дардыл уыдысты йа дзуринагта. Аниу куыд ис бавзарга дудгабаттан ныхастай радзурын!? Цай нырай фастама дар на адам хызт уад фыдбылызай.

 

ЛОХТЫ ДЖАМБУЛАТ

5 март 2010 аз.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
11 марта 2010 10:15
Бузныг ,Джамбулат!!!
Тыхст адаеймаг араех наел фаезоны цы хъуамае сараза ...аемае  куыд  баархайа-фыдбылызы чи бахауди уымаен баххуыс каенае, аеви йае уды аирваезынал уал ахъуыды каена?.
Ды нын кае кой ракойдтай,уыдон фыццаджъыдаер тыхст амае маелаеццаг чи уыд-Хуыбиаты Гиорги  умаен баххуыс кодтой, амае йае малаетаей ферваезын кодтой.. Ирыстон ахаем фаезминаг адаемы руаджы у фидар.
Алкаеман даер саерныллаегаей арфаетае канын, абонаей фастаемае  алчидаер хызт уад фыдбылызай ,бирае бирае азтае  наенизаей фацарад 

Араех даер хаеуы ахаем адмыл дзурын. 
11 марта 2010 11:41
Когда активность зашкалывает, то это не всегда связано с "болезнью" недержание речи.
    Ацы аецаег хабаерттаен сае фыццаг хатдзаег у гуырдзыйы фашистты  аевдисаен,  сае аецаег удыкондаен.
     Ирон адаем никуы уыдысты цух легдзинадаей  аемае уый тыххаей уаелдай дзаенгаеда цаегъдын нае хъаеуы.
      Ахаем адаемтае сты тынг стаем гуырдзыйаегтаей, аемае араехдаер дзурын хъаеуы уыдоны тыххаей. Уцы стаем гуырдзыйаегтае даер сты тугаемхаеццае ираеттимае аемае ирайнаегтае, армайнаегтае, туркаегтимае, уырыссаегтимае.
     Маенае каед Да-наен йае мад гуырдзыйаг у уаеддаер йае ирон туг фыцы аемае
абухсы.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Солнечный

Экстренные службы

  • 112 – МЧС РЮО
  • 101 – Пожарная служба
  • 102 – Милиция
  • 103 – Скорая мед. помощь
  • 104 – Аварийная служба газа
  • 105 – Водоканал
  • 806 5030 – Защита прав потребителей
  • 805 47 71 – Вывоз строительного и бытового мусора

Погода

Акция.

ЮОГУ

ЮОГУ

Королевство потолков

Цитаты

Деньги не портят человека, они просто показывают, кто он есть на самом деле.
Производство сайтов

Новости

«    Январь 2020    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Солнечный

Энергоресур

Объявления

Услуги по заправке картриджей и ремонту принтеров . Быстро недорого с гарантией!
10 лет качественной работы! Так же продаются Б/У принтеры в хорошем состоянии, фирмы: Canon, Samsung , HP и Xerox. Телефон для справок +7 929 804 44 74, спросить Колю

***
***

Радио ОНЛАЙН!

Радио ОНЛАЙН!

Осетия

Смотреть видео онлайн

Онлайн видео бесплатно